Teresa Valencia

Email:

tervalencia@hotmail.com

Teresa Valencia

  • Hogar Cristiano
  • Escuela Dominical
  • Ceremonial y protocolo
  • Organización de eventos
  • Talleres para Matrimonios
  • Bachillerato en Teología
  • Enfermería – Cruz Argentina
  • Organización de eventos – UNSAM